Eerstelijnsconsulten huisartsen

Heeft u complexe problematiek bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie? Bijvoorbeeld bij een combinatie van complexe ziektebeelden met polyfarmacie en achteruitgang. Het is mogelijk om u te ondersteunen en een multidisciplinaire samenwerking op te zetten.

Meekijkconsulten

Door verandering in de wetgeving kunnen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde een samenwerking aangaan. Bijvoorbeeld meekijkconsulten. Het is afhankelijk van de zorgverzekeraar welke mogelijkheden er zijn.

Wilt u meer informatie? Stuur een bericht.

 

Bekijk mijn andere diensten